Koronka do Siedmiu Boleści i Siedmiu Radości Św. Józefa

 • Koronka do Siedmiu Boleści i Siedmiu Radości Św. Józefa

   

   

  I

  Boleść: Wątpliwości św. Józefa

  „Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie”. (Mt 1,19)

   

  Radość: Przesłanie Anioła Pańskiego

  „Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ŤJózefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”. (Mt 1,20)

   

  O Czysty Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, wspaniały święty Józefie, wielkie były utrapienia i uciski serca, kiedy byłeś ku temu, by oddalić Dziewice Maryję swoją Małżonkę, ale poczułeś niewysławioną radość, gdy poznałeś tajemnicę Wcielenia przez Anioła Bożego.

   

  W tym smutku i w tej radości, błagamy Ciebie Przyjacielu naszych dusz, zarówno teraz jak i w boleściach naszej ostatniej godziny, z radością dobrego życia i śmierci na wzór Twój w ramionach Jezusa i Maryi.

   Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

   

  II

  Boleść: Ubóstwo Narodzin Jezusa

  „Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”. (Łk 2,7)

   

  Radość: Narodziny Zbawiciela

  „Lecz anioł rzekł do nich: ŤNie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”. (Łk 2,10-11)

   

  O błogosławiony patriarcho, chwalebny święty Józefie, który zostałeś wybrany na przybranego ojca Słowa Wcielonego i smuciłeś się na widok Dzieciątka Jezus w takim ubóstwie, ale smutek zmienił się w niebiańską radość, gdy usłyszałeś i widziałeś anielski hymn chwały tej nocy świętej.

   

  W tym smutku i tej radości, błagamy, abyś wyjednał nam łaskę przejść tę życia drogę, aby usłyszeć anielskie pieśni i radować się blaskiem niebiańskiej chwały.

   Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

   

  III

  Boleść: Obrzezanie Maleńkiego Jezusa

  „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię5, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]”. (Łk 2,21)

   

  Radość: Najświętsze Imię Jezus

  „lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus”. (Mt 1,25)

   

  O chwalebny Józefie wiernie przestrzegałeś prawa Bożego, a serce zostało przebite na widok Krwi Dzieciątka Jezus w obrzezaniu, ale nadanie Imienia Jezus dało Ci pełną radość.

   

  W tym smutku i tej radości, uproś nam łaskę, abyśmy uwolnili się od wszelkiego grzechu w życiu, a umierając szczęśliwie mieli na ustach i w sercach Święte Imię Jezus.

   Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

   

  IV

  Boleść: Proroctwo Symeona

  „Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: ŤOto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wieluť”. (Łk 2,34-35)

   

  Radość: Skutki Odkupienia

  „Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy”. (Łk 2,38)

   

  O najwierniejszy święty Józefie usłyszałeś w Świątyni proroctwo Symeona o cierpieniu Jezusa i Maryi, które spowodowały śmiertelny strach, ale w tym samym czasie wypełniła Ciebie błogosławiona radość zbawienia dusz i chwalebne Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

   

  W tym smutku i tej radości, uproś nam, abyśmy byli wśród liczby tych, którzy przez zasługi Jezusa i wstawiennictwu Maryi Panny dojdą do chwalebnego zmartwychwstania.

   Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

   

  V

  Boleść: Ucieczka do Egiptu

  „On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu”. (Mt 2,14)

   

  Radość: Obalenie idoli Egiptu

  „Wyrok na Egipt. Oto Pan, wsiadłszy na lekki obłok, wkroczy do Egiptu. Zadrżą przed Nim bożki egipskie, omdleje serce Egiptu w jego piersi”. (Iz 19,1)

   

  O najbardziej czujny strażniku Wcielonego Syna Bożego, chwalebny święty Józefie, który trudziłeś się we wspieraniu Syna Boga Najwyższego, zwłaszcza w ucieczce do Egiptu. Jeszcze w Tyn samym czasie uradowałeś się z bliskości samego Boga i obalenie bożków egipskich oraz pokłon do ziemi przez Panem.

   

  W tym smutku i tej radości, uproś nam łaskę porzucenia naszych bożków i idoli oraz, abyśmy służyli Panu Jezusowi i Maryi.

   Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

   

  VI

  Boleść: Powrót z Egiptu

  „Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei”. (Mt 2,22)

   

  Radość: Życie Świętej Rodziny w Nazarecie

  „A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret”. (Łk 2,39)

   

  O chwalebny święty Józefie, bałeś się Archelaosu dlatego udałeś się w stronę Galilei i mieszkałeś radośnie z Jezusem i Maryją w Nazarecie.

   

  W tym smutku i radości, wyjednaj nam, abyśmy mogli cieszyć się spokojem i żyli z błogosławieństwem Jezusa i Maryi.

   Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

   

  VII

  Boleść: Zgubienie małego Jezusa

  „Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go”. (Łk 2,45)

   

  Radość: Odnalezienie małego Jezusa w Świątyni

  „Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania”. (Łk 2,46)

   

  O chwalebny Józefie, wzorze świętości, który z bólem serca szukałeś przez trzy dni swojego dziecka, znalazłeś Go w Świątyni z wielką radością ujrzałeś mądrość dwunastoletniego Jezusa.

   

  W tym smutku i tej radości, błagamy Cię o to, abyśmy mogli odszukać Jezusa, który odszedł od nas przez nasze grzechy oraz prosimy o szczęśliwą śmierć, abyśmy mogli przejść do Światłości w Niebie i wychwalali Boże Miłosierdzie na wieki.

   Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

   

  K: Módl się za nami, święty Józefie.

  W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się:

  Boże, któryś w swojej niewypowiedzianej Opatrzności wybrałeś Najczystszego Świętego Józefa na przybranego ojca Twojego Syna Jezusa Chrystusa i Małżonka Twojej Przenajczystszej Córki Dziewicy Maryi, spraw, prosimy Cię, abyśmy mogli czuć Jego opiekę tu na ziemi. Który żyjeszi królujesz na wieki wieków. Amen.

   

   Antyfona:

  Pod Twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, mniemany Ojcze Wcielonego Syna Bożego. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Ojcze chwalebny i błogosławiony. Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem najmilszym Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj. Amen.