W obronie ks Piotra Natanka

 • Patrz ostrzeżenie od patrioty polskiego, mgra. inż. Józefa Bizonia pod datą 21.3.2010.

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Kaganiec na ks. dra Piotra Natanka
  Piotr Bein 12.3.2010

  Nie jesteś już sobą, bo Bóg jest w tobie” – ks. Piotr Natanek „Kapłanie kim jesteś?”

  Lucyferiański totalitaryzm rozwija się przed naszymi oczyma, za naszym milczącym przyzwoleniem!
  Zobacz list ks. Natanka do biskupów polskich oraz prezydenta i premiera RP.
  Podpisz się pod listem.

  Komunikat kurii ws. ks. Natanka.

  Wyślij list do kurii w obronie ks. Natanka.


  ††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Żydomasońscy przebierańcy w hierarchii KK dąża do eksterminacji prac ks. Natanka, przedstawiając je jako zawierające bliżej nieokreślone „błędy teologiczne”. W odpowiedzi na tę wredną info-wojnę, kazania ks. Natanka gromadzą:

  • piotrnatanek.pl

  - rekolekcje patriotyczne

  rekolekcje maryjne

  Kopiujcie, powielajcie, rozprowadzajcie, bo mogą zniknąć z domen kontrolowanych. Ewentualny dochód z rozprowadzania przeznaczajcie na mnożenie witryn, inne akcje i pomoc dla ks. Natanka. Odwiedzajcie ks. Natanka w miejscu jego banicji, niech ono stanie się miejscem pielgrzymek i modlitwy, jak przystało na męczennika.
  Bojkotujmy stalinowską presję władz KK, które chcą wycofać jakąś zgodę na publikację prac ks. Natanka:
  …doprowadzenie do wycofania wszystkich materiałów, które już są udostępnione w Internacie przez wyraźne wycofanie zgody na ich upublicznianie„.
  Prace ks. Natanka są własnością Narodu, za który on walczy. Są własnością wszystkich chrześcijan przeciwnych luceferiańskiemu Nowemu Ładowi z rotszyldowskich planów. A to już dobrze ponad miliard osób!
  Żaden przebieraniec nie będzie nam dyktował, co możemy oglądać a co nie. To nie czasy ubecji. Potrafimy ocenić, czy ksiądz Natanek szkodzi Narodowi i Wierze Chrystusowej. Hierarchia kościelna nie ma monopolu na podpowiedzi od Ducha Świętego. Chrystus nie potrzebował policji i zamordyzmu — Ojciec stał za Synem, tak też w przypadku ks. Natanka Bóg rozstrzygnie, bez kagańców nałożonych przez „Kościół”.

  ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Wpisał antyMizia 10.3.2010
  Wola Boska jest wszechpotężna! Jeśli ks. Natanek ma prowadzić szaniec duchowej odnowy Polski, to tak się stanie i nie zmienią tego żadne dyrektywy i decyzje.
  †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
  Wpisał mgrabas 10.3.2010
  to anonimowe oświadczenie nie wymienia żadnego konkretu, pod komunikatem nie ma nazwiska, jest tylko “kanclerz”, a na stronie forum jezuitów była /już usunęli/ informacja kanclerza kurii tarnowskiej, ks. Adama Nity, dotycząca ks Piotra Natanka:

  From: Kanclerz
 To: Undisclosed-Recipient  
Sent: Wednesday, October 28, 2009 12:43 PM

  Subject: Informacje w sprawie ks. dr. hab. Piotra Natanka

  Czcigodni Księża WIcenotariusze!
  Uprzejmie proszę o przekazanie poniższych informacji Księżom Proboszczom i Administratorom, a także Księżom WIkairuszom w dekanacie, dotyczących publikacji i wystąpień ks. dr. hab. Piotra Natanka
  Uwaga: Ta wiadomość nie została na adresy parafialne, ani na prywatne adresy księży, dlatego proszę Księży wicenotariuszy, aby zadbali i dostarczyli tę informację szczególnie Księżom Proboszczom i Admnistratorom.
  - według informacji otrzymanych z Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ks. dr hab. Piotr Natanek, kapłan archidiecezji krakowskiej, otrzymał od Metropolity Krakowskiego zakaz publicznych wystąpień. Ponadto Metropolita Krakowski powołał komisję teologiczną celem zbadania zgodności z nauczaniem Kościoła wypowiedzi i wykładów ks. dr. hab. Piotra Natanka.
  - w związku z tym proszę zwrócenie uwagi, czy parafii nie są rozprowadzane książki, kasety i płyty związane z działalnością ks. dr. hab. Natanka oraz czy wierni nie organizują spotkań z ww. kapłanem. W razie zaistnienia takich sytuacji należy poinformować dotyczących wiernych o obowiązujących decyzjach Metropolity Krakowskiego względem ks. dr hab. Piotra Natanka oraz o powiadomienie Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
  - powyższe informacje nie należy, bez potrzeby nagłaśniać, aby nie robić reklamy ks. Natankowi.
  Ksiądz Adam Nita – kanclerz Kurii
  źródło: http://www.jezuici.pl/rozmawiamy/forum/107/comments/3109/start/20

  to bardzo typowy sposób działania tej machiny – wyprodukowanie opinii o kimś, cichaczem jej rozesłanie i nakazanie przyjęcia jej przez ogół jako dogmat bez dania możliwości jej weryfikacji i bez dania możliwości obronienia się tego kogoś, jednym słowem inkwizycja, tylko w wydaniu współczesnym

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Anonimowy paszkwil na stalinowską inkwizycję kurii

  MASOŃSKO- LIBERTYŃSKO- MODERNISTYCZNY ATAK NA
  Doktora nauk humanistycznych, wykładowcę Papieskiej  Akademii Teologicznej w Krakowie
  Ks. dr hab. Piotra Natanka
  czyli:
  KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE
  W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI KS. DR. HAB. PIOTRA NATANKA

  Od dłuższego czasu (czytaj: zwłaszcza po Rekolekcjach o nawracaniu Żydów i po liście otwartym) do Kurii Metropolitalnej w Krakowie napływają ze strony wiernych (czytaj: bezbożników, masonów, komuchów, liberałów i innych popaprańców duchowo-moralnych) liczne zapytania i wyrazy zaniepokojenia w sprawie kontrowersyjnych (czytaj: Bardzo dobrych Rekolekcji, ukazujących szambo moralne i zdemonizowanie Polski i świata, oraz konsekwencje, jeżeli ludzie się nie nawrócą – Intronizacja Chrystusa Króla) publicznych wypowiedzi ks. dr. hab. Piotra Natanka, kapłana Archidiecezji Krakowskiej. Mając na względzie spoczywający na biskupie diecezjalnym obowiązek (czyt. strach przed prawdą) czuwania nad poprawnością nauczania doktryny chrześcijańskiej, Arcybiskup Metropolita krakowski dekretem z dnia 3 –VII- 2009r. powołał komisję teologiczną (modernistyczno-masońską) z zadaniem dokonania oceny teologicznej treści publicznie głoszonych przez Ks. Piotra Natanka. Komisja przedstawiła negatywną ocenę działalności Księdza stwierdzając błędy teologiczne w głoszonym przezeń przypowiadaniu i prowadzonej działalności.
  Ponadto Arcybiskup Metropolita Krakowski zarządził wizytację w prowadzonym przez ks. Piotra Natanka ośrodku ,,Pustelnia Niepokalanów” w Grzechini k. Makowa Podhalańskiego.
  Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez oba zespoły sprawozdaniami (czyt. paszkwilami) , Arcybiskup Metropolita Krakowski podjął w stosunku do ks. Piotra Natanka następujące decyzje (czyt. szykany),  mając na względzie dobro społeczności wiernych i samego Duchownego: (czytaj: przeciwników Pana Boga i Kościoła)

  Zawiesił (czytaj: wywalił z uczelni, by klerykom nie wykładał o szatanie, piekle i masonerii w Kościele – akceptacja zbudowania masońskiej Golgoty Beskidów, oraz  swądzie szatana na Watykanie)do odwołania zgodę na prowadzenie pracy naukowej na uczelniach i wydziałach katolickich.
  Działalność duszpasterską ks. Piotra Natanka ograniczył do parafii zamieszkania. Poza zwyczajną posługą kapłańską prowadzoną tam pod kierunkiem proboszcza, (zaufanego modernisty) ks. Natanek nie może podejmować posług duszpasterskich w innych miejscach. (areszt domowy?)
  Nie zezwolił i nie zezwala ks. Piotrowi Natankowi na publiczne wystąpienia, publikowanie tekstów, rozprowadzenie własnych publikacji (CZYLI KRÓTKO MÓWIĄC MORDA W KUBEŁ), w tym także nagrań Video (czyt. różnych, bardzo wartościowych Rekolekcji wygłoszonych od 2006r. w ,,niepoprawnych Parafiach „ w całej Polsce) i Audio, oraz udostępnianie ich do rozprowadzania przez inne osoby. (Dobrze, że dla mnie nie zabronił publikacji Video, a mam 17 różnych Rekolekcji ks. P. N. wcześniej udostępnionych chyba nie będę musiał zwracać lub spalić na stosie, więc trzeba zwiększyć obroty na nagrywarce i……alleluja i do przodu.)
  Polecił zamknięcie prowadzonych przez ks. Piotra Natanka, lub za jego zgodą przez inne osoby, stron internetowych ze szkodliwymi (prawdziwymi) treściami oraz doprowadzenie do wycofania wszystkich materiałów, które już są udostępnione w Internacie przez wyraźne wycofanie zgody na ich upublicznianie.
  Polecił ks. Piotrowi Natankowi udzielić wyjaśnienia i przeprosić (czyt. za prawdę, za założony bank modlitwy, za tysiące Margaretek powołanych w wielu Parafiach itp. Jeżeli to jest zło TO, co jest dobro?) za to, że dotychczasowa jego działalność mogła wyrządzić szkody tak poszczególnym osobom, jak i społeczności wierzących. (czytaj: szkody dla ateistów, masonów wrogów Matki Bożej, Kościoła i Pana Boga, oraz wszelkiej maści zboczeńców, euro entuzjastów i feministek) 
  Nie zgadza się na prowadzenie jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej (szatan musi mieć wolne pole, bo zgodnie z przepowiedniami jego czas się kończy, ALE na końcu to jeszcze sobie pohula z pomocą swoich sług.)

  Ksiądz Piotr Natanek w rozmowie z Księdzem Kardynałem zapewnił, że jako wierny syn Kościoła dostosuje się do powyższych decyzji. (Ano na władzę nic nie poradzę ktoś powiedział ładnie, przyjdzie czas, to sama upadnie.) 
  Kraków dn. 2 marca 2010 r.

  Uwaga powyższy komunikat jest dostępny na:  http://www.diecezja.pl/pl/dekrety

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  List Anny Gregi do Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej

  Autor: Anna Grega, j.b. (2010-03-10)

  http://www.ospn.opole.pl/?p=art&id=315

  Niektóre działania hierarchów Kościoła Rzymsko Katolickiego budzą silne emocje wśród wiernych. Czasem można się nawet zastanawiać jakiego kościoła są to duchowni. Czasem można dojść do wniosku, że jesteśmy w stanie „wyższej konieczności” i być może nie jesteśmy już winni im posłuszeństwa. Do takich kontrowersyjnych można zaliczyć z całą pewnością niektóre działania wokół idei Intronizacji Chrystusa Króla Polski, lub na przykład decyzję Kurii Metropolitarnej w Krakowie w sprawie księdza dr hab. Piotra Natanka z jaką możemy się zapoznać.
  Zastanawiające jest, co właściwie tak bardzo niepokoi hierarchię w działaniach tego kapłana. Dlaczego tak bardzo nie podoba się im idea Intronizacji?
  Otrzymaliśmy list pani Anny Gregi będący wyrazem jej zaniepokojenia tym jak ten kapłan został potraktowany.

  …………………………………………………………………………………..

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Z wielkim niepokojem i niedowierzaniem zapoznałam się z komunikatem Kurii dotyczącego działalności ks. Piotra Natanka.Po pierwsze mając na względzie „poprawność nauczania doktryny chrześcijańskiej” proponuję Wielebnym księżom zapoznanie się z informacjami, jakie do nas napływają ze strony ojców benedyktynów z Tyńca o ich wspólnych ćwiczeniach duchowych z buddystami.

  Ad1) Praca naukowa ks. Natanka jest ściśle połączona z Jego wykształceniem, jest historykiem Kościoła, nie rozumiem dlaczego ks. Natanek, z tytułem doktorskim, nagle stanowi zagrożenie dla studentów?
  Ad2) Zabrania się ks. Natankowi posług duszpasterskich, poza macierzystą parafią. Nie rozumiem takiego nagłego niepokoju o dobro naszych dusz, tym bardziej, że tzw. „Asyż w Krakowie” jasno nam, wiernym uświadomił, że nie jest ważne, jaką Wiarę wyznajemy, ważne, że rozmawiamy o Pokoju, i że wspólnie spotykamy się.Ad3) Zakaz upubliczniania wszelkich tekstów oraz wideo, świadczy, albo o wielkim niepokoju, albo są to pozostałości po niesławnym systemie, czyli, próbujecie nas Państwo cenzurować. Dyskutujcie z nami, przekonajcie nas, że idea Intronizacji Chrystusa Króla Polski, jest dla nas i naszej Ojczyzny niewłaściwa i szkodliwa.Ad4) Co do zalecenia zamknięcia stron internetowych, ze szkodliwymi treściami, jak Państwo wskazujecie. Nie będę tego nawet komentować…Musielibyście Państwo zamknąć przynajmniej z trzysta stron, dotyczących wspomnianej wyżej Idei Intronizacji Chrystusa Króla Polski. Wydaje się, że to jest zadanie o tyleż absurdalne, co niewykonalne.Ad5) Nie oczekuję przeprosin od księdza Natanka. Natomiast, oczekuję przeprosin ze strony Kurii, która, jako właściciel rodzinnego domu sł. Bożej Rozalii Celakówny nie wyraziła zgody na propozycję sponsorów, szlachetnych ludzi, wyremontowania jedynej pamiątki po Niej. W przeciągu zaledwie tygodnia czasu, zburzyliście go Państwo. Nie pozostał po nim żaden ślad! Pomimo próśb wielu wiernych, przyjeżdżających w to miejsce. Przypominam, że dom był zachowany w doskonałym stanie technicznym. Zainteresowanych, odsyłam tutaj oraz tutaj. Gorliwość to zaiste godna uwagi i zastanowienia .Ad6) Cofnięcie zgody Kurii na działalność duszpasterską księdza Natanka w ośrodku „Pustelnia Niepokalanów” Uważam, że jest to jawne uderzenie w młodzież, gdyż tam, organizowane były bardzo ciekawe rekolekcje formacyjne dla młodych ludzi.
  Niedawno Kardynał Dziwisz, wystosował list do młodych ludzi, w którym prosił o bliższą współpracę i zaufanie do Kościoła Katolickiego. Czy, zakaz spotkań młodzieży z kapłanem Kościoła Katolickiego, wzbudza to zaufanie? Jak mamy to odczytać?
  Dziękując księdzu Natankowi, za zapewnienie, że jako wierny syn Kościoła, dostosuje się do powyższych wskazań, zapewniamy księdza, że również się do tego dostosujemy. Pozostaniemy w gorącej modlitwie, prosząc Boga o opamiętanie niektórych. Myślę, że wielkie sprawy, wymagają szczególnej Ofiary. Niemalże cała historia Kościoła, mówi nam o tym. Nigdy nie było tak, że zło zwyciężyło Dobro.
  Piszę to w przeddzień Wielkiej Nocy,

  pełna nadziei, pozostaję w modlitwie.               Anna Grega

  ††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Kolejne skandale w Episkopacie zwanym polskim

  Nadesłał Wojciech Właźliński (Chicago) 12.3.2010

  Przekazuje ponizej otrzymana wiadomosc, kolejna skandaliczna rzecz przeciwko kolejnemu ksiedzu. To jest skandaliczne ale nie jestem tym zdziwiony. Zaczelo sie w Episkopacie Polskim od Dnia Judaizmu, trwaly te Dni cale tygodnie i lata a teraz nastepuje Wiek Judaizmu albo Wiek Massonizmu czyli razem wziete, – Wiek Szatanizmu.  Pozostaje nam jednak nadzieja ze jednak beatyfikowanym zostanie abp. Marcel Lefebvre.a glowne „filary” Episkopatu Polski zostana ewakuowane do „plemienia zmijowgo” i pozostana tam jako „groby pobielane a wewnatrz pelne wszelkiego plugastwa”  jak okreslil to Jezus Chrystus.

  W 2003 rozeslalem i umiescilem w swojej stronie w zwiazku z Dniem Judaizmu w Episkopacie satyryczny tekst.
  Inny komentarz w zwiazku z sprawa ks. Henryka Jankowskiego.
  Decyzje abp. Dziwisza w sprawie ks. Piotra Natanka skomentowano. (ponizej, miedzy innymi)
  ………………………….
  At 11:37 PM 3/11/2010, you wrote:
  Drogi Panie Wojciechu
  Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie w sprawie dzialalnosci ks. dr. hab. Piotra Natanka jak i jedna z pierwszych  odpowiedzi
  12 wrzesien 2009 http://wirtualnapolonia.com/2009/09/12/prymas-odprawil-msze-sw-w-intencji-rzadu-mazowieckiego/
  12 wrzesien 2009 http://www.polskawita.pl/newsy/beskidzka-golgota.html

  http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/02/12/beskidzka-golgota-jest-dzielem-diabla/

  pozdrawiam  z Serca — Maria Teresa

  ††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 

  Wpisał jarek_kefirek 13.3.2010

  [...] jak na razie masonerii pozostaje mieszanie, prowokacje, oszczerstwa, sabotaże w internecie. zobaczymy jak to potoczy się dalej, zapamiętajcie IP tego człowieka.

  tymczasem polecam Wam sprawę innego księdza, także prześladowanego przez krakowską kurię: jest to ks. Tadeusz Kiersztyn, który walczy o intronizację p. Jezusa Króla Polski

  ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Wpisała annah 13.3.2010
  Droga przez mękę tego zacnego kapłana obrazuje z jaką przebiegłoscia i przez kogo uderza zły, daje nam rownież nadzieję że ‘męczenstwo i smierc cywilna’ na ktora skazano ks. Tadeusza Kiersztyna za czynienie woli Pana Jezusa posluży tylko umocnieniu idei Intronizacji. Dobro zawsze rodzi się w bólu, także trzeba mieć nadzieje ze i tym razem zwyciezy. Idea Inrtronizacji jest mocno wspierana przez Redemptorystów w Toruniu, za co jestem Im niewymownie wdzięczna. Wszystkich zas sprawcow tego ‘zamiesznia’ polecm modlitewnej opiece swiadomych powagi Bożej Sprawy, modlmy się bracia, Bóg sprawiedliwie osądzi także nasz wkład w to Dzieło.

  ††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Wpisała Julka 13.3.2010

  Skoro owa komisja zakończyła już swoje oceny, to sprawiedliwość nakazywałaby podanie ich do publicznej wiadomości wiernych. W przeciwnym wypadku mamy prawo sądzić, że przyczyny dyskryminacji Księdza są pozateologiczne, a komisja JE prochu nie wymyśliła. Taki sposób postępowania budzi dezorientację i niechęć do hierarchii, Słuchałam w ub.roku audycji w RM, gdzie prowadzący ksiądz bez należytego uzasadnienia odpierał dociekania słuchaczy n/t intronizacji Chrystusa. Ksiądz bronił stanowiska, że wystarczy intronizacja Serca Jezusowego.Odnosi się wrażenie, że przełożeni Księdza boją się jego poglądu jak diabeł święconej wody, a ks.Natanek ten pogląd uzasadnia i dużo czasu poświęcił na jego argumenty.
  Warto dodać, że ta kuria kazała usunąć krzyż w sali Dominikanów przed spotkaniem ekumenicznym, bez zgody gospodarzy domu, którzy tę wiadomość jednak upublicznili. Zaraz potem było ogólne aj waj jak trybunał w Strassburgu uwzględnił skargę Włoszki w sprawie krzyża w szkole. Reasumując: kuria w osobie Dziwisza prowadzi własną politykę poprawności, zgodną z tryndami zadeptywania ducha w narodzie.

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Wpisał Zbyszko 13.3.2010
  Aż się nie chce wierzyć, że tą całą awanturę przeciw naszej Wierze i Patriotyzmowi “firmuje” Kś. Stanisław, wieloletni towarzysz naszego Papieża Jana Pawła II.

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Oskarżyciele ks. Jankowskiego

  Wpisał Piotr Bein 14.3.2010

  Niesposób oddzielić nagonki na ks. Natanka od świeżych w pamięci hucp przeciw ks. Tadeuszowi Kiersztynowi czy ks. Henrykowi Jankowskiemu. Wspólnym wątkiem ofiar ich zdecydowana postawa przeciw podbojowi Narodu i Wiary Chrześciajańskiej przez żydomasonerię. Dla przypomnienia, z kim mamy do czynienia, oto oskarżyciele ks. prałata Henryka Jankowskiego, kapelana Solidarności (tej prawdziwej, nie wałęsiarskiej — patrz np. pamiętniki Elżbiety Gawlas):

  Bogdan Borusewicz – polonofob, dywersant, historyk, świnia Orwell’owska, koncesjonowany przez SB i PZPR ‘opozycjonista’, (istnieją podejrzenia o współpracę z tajną policją NRD – STASI); został skazany – na trzy lata więzienia – jako 19-letni uczeń liceum plastycznego – za druk i kolportaż ulotek dla trockistowskich “komandosów” Kuronia i Michnika w trakcie żydowskich wydarzeń w marcu 1968 roku. Tuż po ukończeniu studiów, w 1976 roku wstąpił do żydo-trockistowskiego KOR-u;   członek UW, obecnie ‘Demokraci’;  członek powiązanej ze światową żydomasonerią i żydofinansjerą, żydomasońskiej i antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego” – fundacja założona w Nowym Jorku przez żyda, masona, spekulanta gieldowego George’a Sorosa, nowojorskiego finansistę (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu agenta sowieckiego Wojciecha Jaruzelskiego;

  Paweł Huelle – polonofob, dywersant, oszczerca i paszkwilant; w latach 1994-1999 dyrektor Ośrodka Gdańskiego Telewizji Polskiej; autor paszkwilu pt. “Zrozumieć diabła” dot. osoby oraz działalności ks. Henryka Jankowskiego; skazany w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w procesie o naruszenie dóbr osobistych, jaki pisarzowi-paszkwilantowi wytoczył ks. prałat Henryk Jankowski; tolerasta;

  Bogdan Lis – polonofob, dywersant, lewak i komuch, 1975-1981 członek PZPR, wcześniej działał również w Związku Młodzieży Socjalistycznej i w związkach zawodowych CRZZ na terenie zakładu pracy; koncesjonowany przez SB i PZPR “opozycjonista”, jeden z liderów “Solidarności”, brał udział w rozmowach hucpy ‘Okrągłego Stołu’, członek Zarządu Unii Wolności – obecnie zmieniona na ‘Partia Demokratyczna’ – Demokraci; jeden ze współoskarżycieli w procesie Ks. prałata Henryka Jankowskiego; zbrodniarz – uczestnik porozumienia ponad głowami narodu polskiego ze zbrodniarzami PZPR i SB – “okrągły stół”;

  …………………….

  Kilka przeglądów książek o ‘aferze’ z ks. Jankowskim

  …jako odtrutka w info-wojnie z żydomasońską żmijową propagandą. Po angielsku, mile widziani ochotnicy do przetłumaczenia.

  ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Nadesłał Marcin Szarek 14.3.2010

  Fascynujący filmik o przełomowej akcji katolickiej w Parlamencie Europejskim

  1-sza oficjalna Msza Sw. w Parlamencie Europejskim, odprawia Ks. Natanek

  Projekt flagi UE przedstawiony Euro-parlamentowi przez Ks. Natanka: maryjne niebieskie tło z 12 gwiazdami (12 Apostołów, 12 plemion Izraela…) ośmioramiennymi (Matka Boska z Gwadelupy, słowo oznacza “Ona zmiażdży ci głowę”). W wieńcu gwiazd, wizerunek Matki Boskiej ze Skio w Italii, cudownego miejsca ostrzeżenia Europy przed karami, jeśli się nie nawróci. U stóp wizerunku napis “Królowa Miłości”.

  ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Wpisał eminem 15.3.2010

  Do jego Eminencja ks. Kardynała Stanisława Dziwisza z zapytaniem o działalność ks. dr. hab. Piotra Natanka

  Nawiązując do Pisma upublicznionego w Internecie a wydanego przez Kurię Metropolitalną w Krakowie dnia 2. marca. 2010 w sprawie ks. dr. hab. Piotra Natanka, a podpisanego przez Kanclerza Kurii Piotra Majera chce zwrócić się bezpośrednio z zapytaniem i wyjaśnieniem kwestii przedstawionych w owym piśmie.

  1) Proszę o upublicznienie dowodów i materiałów kontrowersyjnych wypowiedzi ks.dr.hab. Piotra Natanka

  2) Kto wchodził w skład komisji teologicznej powołanej przez Arcybiskupa i Metropolitę Krakowskiego

  3) Jakie dowody badała komisja i na jakiej podstawie wyciągnęła tak daleko idące konsekwencje.

  4) Proszę o upublicznienie argumentacji i uzasadnienia wydania takiego wyroku

  Jestem głęboko zaniepokojony decyzją podjętą przez Arcybiskupa i Metropolitę Krakowskiego Stanisława Dziwisza. Mam nadzieję iż decyzja owa nie jest związana z działalnością ks. dr. hab. Piotra Natanka, a dotycząca Intronizacji. Obawiam się iż szansa jaka się pojawia związana z Intronizacją Jezusa Chrystusa na Króla Polski nie może być zaprzepaszczona. Tylko pod jego sztandarem Polska może być Polską, a naród Polski w pełni chwalić i wielbić majestat Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję i przekonanie iż ta kwestia nie była tą która zadecydowała o podjętych i tak dalece idących konsekwencjach dla w/w księdza.

  Proszę o ustosunkowanie się do niniejszej korespondencji oraz upublicznienie materiałów i dowodów świadczących na popełnione błędy przez księdza Natanka. W przypadku zignorowania niniejszej wiadomości sprawę tę będę poruszał w swoim środowisku katolickim. Poczynię ponadto odpowiednie kroki aby sprawa ta została nagłośniona

  Z poważaniem

  ……………………….

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Wpisał Mariusz 16.3.2010

  Polecam prezentacje nt. nie zlustrowanych przebierańców w kościele polskim, którzy teraz niszczą innych księży patriotów takich jak: ks. Natanek, ks. Jankowski czy księdza Tadeusza Kiersztyna.

  Synagoga Rzymsko Katolicka

  ††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Nadesłał PB 18.3.2010

  Witam Panie Piotrze,
  Okazało się, że bardzo szybko dobrali się się do ks. Piotra. To niesłychane. Bardzo proszę Pani Piotrze, aby Pana blog skupił się na tym temacie. Poniżej podaję link do strony SB Rozalii Celakówny:
  http://www.rozalia.krakow.pl/wiadomosci/-news,12.htm – obszerna  informacja o działaniach „pewnej części” KK
  http://www.rozalia.krakow.pl/rc/-poslannictwo.htm – objawienia i posłannictwo SB Rozalii Celakówny.
  O tym że do Kościoła wniknął Szatan wielu ludzi już wie. Ale o tym posłannictwie niewielu podejrzewam jeszcze. — pozdrawiam Pana

  [...] Cała ta sytuacja wokół księdza Piotra Natanka woła o pomstę! My Polacy, wolni i niezależni oddani w hołdzie Najświętszej Maryi Matce Królowej Polski. Już nie wystarczą oskarżenia. My wszyscy musimy się zjednoczyć w walce o Naszą Godność i Królestwo Naszego Pana Jezusa Chrystusa! Już nie ma czasu na walkę o identyfikację Zła. Tu jest potrzeba walka o Nasze przetrwanie.
  Panie Piotrze, proszę Pana jako twórcę poczytnego blogu o jasne stanowisko w walce z siłami ciemności. Wielu z Nas Polaków czeka na to”pospolite ruszenie”!!! Proszę o zjednoczenie się we wspólnej walce. Tylko moc Naszego Pana Jezusa Chrystusa jest w stanie rozgromić siły Zła, które zapanowały na tym świecie. Proszę o pomoc w dziele tworzenia jawnego sprzeciwu i frontu przeciwko wszechogarniającemu Nas Złu! Z poważaniem   — PB

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Wpisał Paweł 18.3.2010

  Tu się ważą losy naszego narodu i świata. Musimy się ocknąć i głośno mówić i modlić o jak najszybszą intronizację Jezusa Chrystusa na naszego Króla. To jest jedyna i najbardziej słuszna droga postępowania z tym co się wokół nas dzieje i zaciska nam pętlę na szyi. Już niedługo wszyscy umilkną, umilkną fora, umilkną komentarze bo taki zgotowany jest los. Ta strona powstała po to aby ostrzec przed fałszywą pandemią i zgromadziło wielką rzeszą ludzi ją czytających. To się nie udało. Ale pojawiają się coraz nowsze i gorsze zagrożenia- depopulacja, GMO, spiski, NWO, i wiele wiele innych. Znacie to wszyscy, ale nikt Was nie chce słuchać. Wsłuchajmy się w ludzi mających objawienia. Tylko droga ukazana Nam przez Chrystusa pozwoli Nam osiągnąć zwycięstwo nad siłami ciemności. Nie piszcie już o tym co się dzieje. Piszcie o tym co możemy teraz zrobić i róbmy to każdy na własną rękę w imię Jezusa Chrystusa Naszego Pana i Króla Wszechczasów. Uwierzcie a zobaczycie jak silna to broń i jak skuteczna to broń na te dzisiejsze złe czasy. W modlitwie na cały świat pokornie i szczerze.

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Ksiądz Piotr Natanek

  Od wielu miesięcy trwa nagonka na księdza Natanka. Na forach, na YouTube pojawia się mnóstwo oszczerczych i chamskich komentarzy na jego temat. Dzisiaj przeczytałem czyjąś wypowiedź na FForum oskarżającą księdza o ”mowę nienawiści”. Parę dni temu został wydany komunikat Kurii krakowskiej dot. działalności księdza Piotra Natanka- nie będę go komentować. Niech za komentarz posłużą rekolekcje prowadzone przez księdza Piotra Natanka, które zamieszczam poniżej.

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Giewu wybiórczo o zakneblowaniu ks. Natanka

  Piotr Bein 19.3.2010

  E-fora jak grypa666 są skrajnie prawicowe i nacjonalistyczne, insynuuje artykuł dot. ks. dra Piotra Natanka i jego prześladowcy kard. Dziwisza. Jakby lewicowość i judeocentryzm giewu były cnotami… Nagłówek i wstęp do artykułu (kto czyta więcej?) to dogodne miejsce rzucić błotem. Tekst Małgorzaty Skowrońskiej poza tym byłby obiektywny, jeśli zamiast ostatniego akapitu dodać, że kuria nie podała rzekomych „błędów teologicznych” zakneblowanego. Skowrońska pisze o osiągnięciach ks. Natanka, bolących jak widać żydomasonerię:

  …jako pierwszy odprawił oficjalną mszę w Parlamencie Europejskim w Brukseli, zaproponował zmianę europejskiej flagi na taką, w której centrum znalazłby się wizerunek Maryi. Ks. Natanek to także popularny duchowny występujący na antenie Radia Maryja, głoszący rekolekcje w całej Polsce, m.in. o nawróceniu Żydów, symbolach masońskich na świętych medalikach i zbliżającej się apokalipsie. Duchowny chce też ogłosić Chrystusa władcą Polski…

  A czego się spodziewał dyżurny radaktor giewu — że katolicki ksiądz zaznajomiony z historią żydomasońskiej korupcji w KK i RP będzie ROZDAWAL medaliki z masońskimi symbolami albo usuwał przydrożne krzyże? Albo że przyklaśnie rozpadowi Państwa Polskiego i degradacji Narodu z cichym przyzwoleniem biskupów? O zgrozo — Chrystus Królem w sercach polskich katolików, pomnik przy Sukiennicach, a „polski” rząd (każdy prezydent, premier i marszałkowie Sejmu) musiałby Jemu przysięgać!

  Panie Michnik, obiecuję w grypa666 będziem się łajdaczyć na prawo, aż będziesz pan musiał zaprzęgnąć New York Times i ADL Bnai BrithSłużymy zdjęciami w moherach… Tylko zmień pan nagłówek dla NYT, bo po tea parties i spotkaniach w magistratach Amerykanie są dumni z inwektyw skrajni prawicowcy, ekstremiści, nacjonaliści, supremacjoniści płynących z tub ADL i bezpieki DHS — tworów waszych geniuszy od hitlerowskiej nienawiści i neo-gułagów… Interesy którym pan slużysz ostatnio idą wreszcie pod lupę w niegdyś najwolniejszym kraju, USA, zanim go zniewoliliście niby nowotwór w młodym człowieku. Np. podawany pocztą pantoflową artykuł żydowskiego pochodzenia Amerykanina (wyjątkowo w tej grupie lojalnego swej ojczyźnie, USA), dra Alana Sobrosky’egotak  mówi o pozytywnym nacjonalizmie opluwanym przez żydomasonerię:

  Nacjonalizm w większości krajów i kultur może mieć aspekty pozytywne jak i negatywne, jednocząc naród i nieraz prowadząc go przeciw sąsiadom. Może wyłonić się ekstremizm i często tak jest choćby w części w niemal każdym ruchu narodowo-niepodległościowym [...] Ale podczas gdy ekstremizm w innych ruchach nacjonalistycznych jest odstępstwem, ekstremizm żydowskiego nacjonalizmu jest normą, napuszczając  Zydów-syjonistów (świeckich i religijnych) na gojów (wszyscy pozostali), którzy są możliwym  drapieżnikiem lub pewną ofiarą, jeśli nie jednym i drugim po kolei.

  Komandos z 10-letnią służbą w US Marines i absolwent US Army War College, później dyrektor ds. studiów w tej instytucji, dr Sobrosky (doktorat z Uniwersytetu Michigan) jest absolutnie pewien, żeataki 11 IX wykonał Mosad, o czym ostatnio powiadomił szereg wysoko postawionych osobistości w USA, wzbudzając ich zdumienie wymieszane z bezgranicznym gniewem.

  Panie Michnik, czas spokornieć zamiast służyć lucyferianom. …Panie Jezu Chryste Synu Boży zmiłuj się nad bratem moim Adamem Michnikiem.

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Wpisał WW 19.3.2010

  13 maj 2009, Bruksela. Modlitwy i msza św. „Ratujmy Europę” odprawiona w pod przewodnictwem ks. Piotra Natanka w Katedrzea św. Michała i św. Guduli gdzie spoczywa 1 wnuk Jana III Sobieskiego zmarły w 1695 r.

  Odpowiedz Opatrzności? Znak? Sygnał dla członków Parlamentu Europejskiego i komiszrzy? Znak że modlitwy zostały usłyszane?

  18 maja 2009 r. Siedziba KE. Około godziny 13.00 w głównej siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli wybuch pozar. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin – ogień ugaszono dopiero po godz. 17.00.
  Choć pożar wyglądał groźnie a nad dachem unosiły się ogromne kłęby dymu to nikt nie został ranny. Przewodniczący KE Jose Barroso, komisarze i cały personel zostali ewakuowani. Rzecznik KE Johannes Laitenberger uspokajał, że nic nikomu się nie stało. Przewodniczący był w budynku, kiedy wybuchł pożar i został ewakuowany, podobnie jak wszyscy inni pracownicy, według tych samych zasad – powiedział przed budynkiem, gdzie zgromadzili się ewakuowani pracownicy ogromnego budynku, w którym na co dzień pracuje oko o 2 tys. Osób.

  27 maja 2009 r. Siedzibę KE ewakuowana z powodu pękniętej rury. Przyczyną ewakuacji głównej siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli był groźny wyciek gorącej wody. Alarm rozległ się w trakcie konferencji przewodniczącego KE Jose Manuela Barroso.
  To druga w ciągu dwóch tygodni ewakuacja siedziby KE. Ranny został jeden robotnik, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Alarm pożarowy rozległ się przed południem podczas konferencji prasowej przewodniczącego KE Jose Manuela Barroso. Konferencję przerwano i ewakuowano ok. 2 tys. osób pracowników i dziennikarzy. Przerwano także trwające w tym czasie posiedzenie unijnych komisarzy.
  =================

  od pb: ks. Natanek powiązał te nieszczęścia z zakazem kadzenia (przepisy ppoż) i święcenia wodą (sanepid) podczas pamiętnej mszy w lokalu KE

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Wpisał Augustyn P. 20.3.2010

  Zastanawiajace jest to,ze ludzie w Polsce i to POLACY czystej krwi i pochodzenia tak zostali sparalizowani strachem.
  Przegladajac nazwiska Polakow na listach mieszkajacych zarowno w Polsce jak i na obczyznie zatrwaza tak mala ich ilosc – co jest tego powodem ?
  Czy brak dostepu do internetu ,a moze jakis lek w poszukiwaniu i gloszeniu prawdy ???
  Dlaczego sami kaplani w Polsce i za granica tez na ten temat milcza,nie pisza,nie podpisuja sie pod apelami/listami ?

  Kogo i czego sie obawiaja ,dawnych “ordynansow w piuskach na glowie” z razacym kolorem czerwonym/purpurowym/biskupim ???
  Przeciez biskup lub “arcy” ,po kardynalow wlacznie, to ludzie przeciez omylni tak jak my wszyscy (bladzenie jest rzecza ludzka !),ktorzy winni sluzyc BOGU a NIE MAMONIE !
  Czy podniesionego do takich godnosci kaplanskich CZLOWIEKA o nazwisku DZIWISZ rusza sumienie przed Bogiem i ludzmi – kim on jest – wyrocznia ?
  To wlasnie na nim spoczywa jeden z najwazniejszych obowiazkow przed Bogiem i ludzmi dbac o swoja OWCZARNIE .Tu na nic sie zdadza dostojne szaty i godnosci gdy stanie on i inni przed Bogiem w DNIU SADU OSTATECZNEGO i BOG zapyta jak ratowales swoje “stado” ???
  Takich kardynalow nam NIE TRZEBA,ktorzy swe owce posylaja na MASONSKIE POZARCIE xxxxxxxxxx [cenzura pb] Kiedy to owce gina a ty udajesz ,ze nic sie nie dzieje zaslaniajac sie dobrem – KOGO ??????????????
  Napewno nie nas WIERNYCH POLSCE POLAKOW w OJCZYZNIE i rozrzuconych za chlebem po calym swiecie !
  Takim postepowaniem gdy nie stajesz w naszej obronie niszczysz nie tylko POLSKI KOSCIOL KATOLICKI ale uderzasz w NASZA WIARE POLAKOW w KOSCIOL ale nie w BOGA,ktorego to my a nie tacy jak WY SPRZEDAJNI KAPLANI POSIADAMY W SERCU !!!

  ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  W sprawie Pomnika Chrystusa Króla

  List ks. prof. dra. hab. Czesława S. Bartnika do prof. dra. hab. inż. Andrzeja Flagi

  Nadesłała Małgorzata 21.3.2010

  Źródło: Cz. S. Bartnik  Gorycz proroctwa Polska a Unia Europejska Lublin 2003, s. 82-84.

  Wielce Szlachetny i Drogi
  Pan Profesor Dr hab. Inż. Andrzej Flaga
  i Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”
  Kraków

  Nawiązując do pisma z dnia 25. II. 2003 r. w sprawie „Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata i Centrum Jedności Polonii w Tarnowie na Górze św. Marcina”, uprzejmie odpowiadam:

  1. Wyrażam zgodę na moje członkostwo w Komitecie Sympozjum, związanym z problemami Pomnika i Centrum, choć na same obrady przybyć nie mogę.
  2. Z przesłanych mi materiałów wynika, że Drodzy Państwo, zarówno Polacy jak i Polonusi, nie wzięliście pod uwagę konkretnej sytuacji w administracji Kościoła polskiego, która jest w dużej mierze opanowana przez nowe prądy i przez tzw. katolewicę, czyli – jak na przykład w USA, w Kanadzie i gdzie indziej – także przez lobby liberalno-żydowskie. Lobby to zabiega, żeby, jeśli nie każdy, to przynajmniej co drugi biskup miał poglądy judeochrześcijańskie lub filosemickie. Nawet biskupowi trudno się z takiej „poprawności polityczno-kościelnej” wychylić. Sytuację tę dobrze obrazuje fakt, że stanowisko ambasadora przy Watykanie objęła p. Hanna Suchocka, no i że z okazji Jubileuszu 2000 na obiad do Papieża było poproszonych tylko troje ludzi z lobby żydowskiego, a pominięci zostali reprezentanci rolników, robotników, inteligencji polskiej. Również niektórzy biskupi są mianowani na diecezje bardziej patriotyczne w tym celu, żeby ten patriotyzm „temperować”.
  3. Idea Chrystusa Króla, jak i idea Matki Bożej Królowej Wszechświata, została po Soborze bardzo osłabiona, by nie drażnić „królów” tego świata i by Kościół nie rościł sobie pretensji do prawa obywatelstwa na forum publicznym świata i by pozostał jedynie prywatnym hobby (wpływ protestantyzmu). Z tego to powodu ks. Prymas nie przyjął wniosku p. Mariana Krzaklewskiego i „Solidarności”, by Polskę i świat poświęcić uroczyście Chrystusowi Królowi.
  4.Według katolewicy, Unii Wolności i niektórych biskupów judaizujących Jezus Chrystus nie jest „Jedynym” Zbawicielem Świata, gdyż według nich judaizm do dziś daje zbawienie równoważne Kościołowi katolickiemu i raczej Kościół powinien się judaizować, niż judaizm chrystianizować. Takie poglądy głosi oficjalnie na przykład biskup Bronisław Dembowski, judeochrześcijanin włocławski, w komentarzu do Deklaracji soborowej „Nostra aetate”, zatwierdzonym oficjalnie przez Episkopat Polski (zob. Sobór Watykański II. Nowe tłumaczenie, Pallotinum 2002 s. 329 – 330).
  5. Idea „Centrum Jedności Polonii” jest uważana przez katolewicę i ludzi sprzyjających Unii Wolności za „polski nacjonalizm”. Judeochrześcijanie, łącznie z grupą biskupów z ich poręki, uważają Polaków za nacjonalistów w ogóle, a tym bardziej są przeciwni łączeniu Kościoła i Chrystusa z polskością. Jeden jest „prawdziwy” naród na świecie, to jest żydowski, tylko on ma posłannictwo Boże, inne narody mają z woli Opatrzności odgrywać rolę jedynie tła i tworzywa dla posłannictwa narodu żydowskiego. W tym duchu cała współczesna oficjalna ideologia polska jest nastawiona na Unie Europejską i na kosmopolityzm, gdzie nie ma miejsca na polskość, na miłość Ojczyzny, czucie z narodem polskim. Polska w tradycyjnym znaczeniu „skończyła się” i ma jedynie dać ziemie i tereny pod „nowe społeczeństwo”.
  6. Nietrudno zauważyć, że argumentacja biskupa tarnowskiego bazuje na poglądach katolewicy i jest – w jej duchu – przewrotnie demagogiczna. Według „Oświadczenia Kurii Diecezjalnej w Tarnowie” (z 25. XI. 2002 r.) „kosztowny monument” powinien być zastąpiony darami „dla ubogich, chorych, bezdomnych i bezrobotnych, z którymi Chrystus się identyfikuje”. Otóż w stwierdzeniu tym są dwa fundamentalne błędy. Po pierwsze, jest tu liberalne założenie, że Kościół nie może mieć udziału w normalnym życiu publicznym i narodowym, a jedynie musi się ograniczyć do obszarów patologii społecznej, żeby chronić oligarchów i krezusów przed buntem społecznym. I po drugie, gdyby iść po linii rozumowania biskupa tarnowskiego, to trzeba by sprzedać wszystkie pomniki poświęcone Janowi Pawłowi II, a dalej: należałoby sprzedać i katedrę tarnowską, i pałac biskupi, i kurię, i świątynie diecezji, i plebanie, i wszystkie domy kościelne i zakonne, a także wszystkie paramenty liturgiczne, łącznie z biskupimi, no i auta biskupie, a te pieniądze dać ubogim i bezrobotnym, których są w Polsce miliony. Ponadto trzeba by sprzedać i Watykan, Żydzi amerykańscy chętnie by kupili. Projekty sprzedania Watykanu były wysuwane w czasie obrad Soboru Watykańskiego II. Oszołomów religijnych nigdy nie brakuje. A ponieważ „ubogich zawsze mieć będziecie” (Mk 14, 7), to już do końca świata nie należałoby niczego budować dla Kościoła, jedynie dla państwa.

  Co radzić?

  1. Należałoby chyba wywrzeć możliwie silny nacisk, medialny, społeczny i finansowy, dyskusje nic nie pomogą, bo judeochrześcijanie są sterowani zza sceny.
  2. Można próbować apelować kolejno: do Prymasa, do Nuncjusza, do biskupa S. Dziwisza, do Stolicy Apostolskiej, choć dziś cala polityka kościelna w Polsce jest w rękach filosemitów.
  3. W sytuacji, kiedy zakłamanie w administracji Kościoła polskiego rośnie z dnia na dzień, trzeba będzie chyba poszukać w ogóle innego miejsca: może w innych diecezjach: Rzeszowskiej? Przemyskiej? Sandomierskiej? Zamojsko-Lubaczowskiej? albo w ogóle w Stanach Zjednoczonych, choć i tam mogą Żydzi przeszkadzać.
  4. Współboleję, że okupacja bolszewicka zrujnowała społeczność nie tylko państwową, ale i kościelną. Ciągle jesteśmy w czyjejś niewoli. Sytuacja jest bardzo ciężka.

  Z wyrazami głębokiego szacunku i pozdrowieniami
  Z Bogiem

  P.S. Jeśli nie uda się uzyskać zezwolenia biskupiego, to może udałoby się potraktować budowę pomnika i Centrum jako prywatne, jako własność jakiejś osoby czy komitetu, wówczas nie trzeba będzie zezwolenia biskupie go, choć w sporze o krzyże na Żwirowisku biskupi rościli sobie prawo do decydowania o krzyżu, stawianym przez prywatnego człowieka. Takie jednak roszczenia są nieuprawnione teologicznie. Biskup może decydować tylko o przedmiocie kultu publicznego, nie prywatnego i osobistego. Z czasem może nastanie biskup w pełni katolicki.

  ks. Czesław Stanisław Bartnik
  Lublin, 23. III. 2003 r.

  ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  W sprawie listu otwartego ks. dr. Piotra Natanka do biskupów polskich i władz RP.

  Wpisał mgr inż. Józef Bizoń 21.3.2010

  Króluj nam Chryste!

  Na Boga! Zapoznajcie się wpierw z rzeczywistym stanem rzeczy zanim ulegniecie namowom ks. dr. Piotra Natanka w sprawie uroczystego uznania przez nadrzędne władze polityczne i duchowe Pana Jezusa za swego Króla.
  Jeśli wierzycie w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, to zrozumiecie – TEGO TERAZ CZYNIĆ NIE WOLNO !!! NIE WOLNO !!!
  Jest to zsynchronizowana akcja na potrzeby użycia politycznego Chrystusa Króla w mechaniźmie masońskim zwróconym przeciwko Chrystusowi. Jeśli to się teraz stanie bez rozenania zbudowanych mechanizmów – a z którymi teraz możecie się zapoznać (część tych materiałow jest już opublikowana) – bez odrzucenia wszystkich ludzi, którzy te mechanizmy budowali, bez ujawnienia całemu Narodowi Polskiemu tej zbudowanej piekielnej machiny, bez jej potępienia i bez jednoznacznego całkowitego i bezwarunkowego jej odrzucenia, to biada nam Polakom! Bóg nie da z siebie drwić! To spadnie wówczas na Polskę wielka kara boża.
  Jeśli tak się teraz stanie bez rozeniania tegoż wszystkiego, to chcąc, czy nie, świadomie lub też nie, staniemy się sługami szatana.
  Gorące serca i pusta głowa, to to czego potrzebuje szatan do ostatecznej walki z Chrystusem.

  Weźmijcie do ręki DEKALOG – tylko ten nieprzerabiany – siedem grzechów głównych, a wszystko wówczas zrozumiecie. Pycha i chciwość, posługiwanie się Bogiem, a nie Jemu służenie, to to na czym cały czas gra szatan i co leży u podstaw obecnego naszego nieszczęścia.

  Diabelski mechanizm został już zbudowany i bez jego odrzucenia – zburzenia – bez znaczenia jest kto teraz stanie się (w wyniku tzw. wyborów) jego trybikiem, a inny wmontowaną w niego nową śróbką w miejsce starej. Teraz w tym diabelskim mechaniźmie może być to Chińczyk, Fancuz, Mongoł, Eskimos czy Żyd.

  To wszystko również dedykuję Ks. dr Natankowi. Jeśli ktoś ma Jego adres e-mail, to w całości ten tekst proszę Jemu przesłać.
  Szczęść Boże.

  Boguchwała A.D. 19 marca 2010 r. – Józef Bizoń

  ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Z dyskusji na ciemnogrod@googlegroups.com

  From: stanislas sas  22.3.2010
  Subject: RE: Do Ciemnogrodzian  – Chrystus krolem Polski

  Nie zapominajmy, ze conajmniej kilka razy w historii marnie wyszlismy na  wykorzystywaniu motywacji religijnej dla celow politycznych. Np.

  - wybor na krola Polski szwedzkiego katolika, co skonczylo sie „potopem,”

  - konflikty na wschodzie, wywolane „nawracaniem” prawoslawnych na katolicyzm,

  - opor szlachty przed wyborem na krola Polski protestanta (wyobrazmy sobie np. elektora pruskiego, pochodzacego z kraju gdzie istnala silna wlazda krolewska, zmilitaryzowane panstwo, dyscyplina, itp. czy wtedy nie zaistnaialby szansa na wzmocnie Polski, ktora „nierzadem stala?”

  - obrona pod Wiedniem Austrii, kraju, ktory pozniej wzial udzial w rozbiorach Polski,  itd. — Stan Sas
  P.S. Poza tym sprowokowalibysmy dalsze osmieszanie i bezczeszcenie religii.
  ……………………………………
  22.3.2010 Ula Markowska
  Krotko odpowiem to bedzie bardziej zrozumiale. Ja to tak rozumiem, ze jezeli Chrystus zostalby oficjalne tzn konstytucyjnie  uznany przez   krola, to klociloby sie to  z dotychczasowym propagandowym forsowaniem  walki z wartosciami chrzescijanskimi i wprowadzana judeaizacja KK. Przepisy prawa bybyly gwarancja   konca jawnej   reklamym.in: wyuzdanej swobody seksualnej, homoseksualizmu, transseksualizmu i innych pokrewnych zboczen, ktore doprowadzaja do  degradacji czlowieczenstwa. — Ula
  ……………………………………
  22.3.2010 Mieczyslaw Gutowski
  Ja tez gleboko wierze, ze Chrystus nas nigdy nie zawiodl i nie zawiedzie bo przeciez jest Zbawicielem. A teraz aby odpowiedziec na pytanie p.Romana, nalezy sobie przytoczyc to co wiele razy slyszelismy i o czym wiele razy czytalismy. – Krolestwo moje jest nie z tego swiata.
  A co powtarzamy w credo? „Wspolistotny Ojcu i przez Niego wszystko sie stalo.” Jak to nalezy rozumiec? Ano chyba tak, ze jest Panem wszelkiego stworzenia! Jest Krolem Wszechswiata!
  Czy politycy jakiegokolwiek kraju na Ziemi maja prawo „nadawac” Chrystusowi stanowisko zwiazane z ich tylko krajem??? Czy to nie jest przypadkiem swietokradztwem???
  Inaczej oczywiscie pojmuje Krolowa Polski – Jej krolestwo jest z tego swiata i zwracanie sie do Niej jako Krolowej Polski jest tylko rodzajem oddawania Jej kultu. Wydaje mi sie, ze my Polacy za czesto chcielibysmy, zeby Pan Bog za nas wykonywal to co do nas nalezy. Modlmy sie aby Duch Swiety obdarzyl nas madroscia – a kiedy nam jej nie poskapi to pracujmy mozolnie i uzywajmy tej madrosci w naszym dzialaniu a nie probujmy zaslaniac naszego lenistwa imieniem Chrystusa. — Miet
  ………………………………..
  Martin kasel  21.3.2010
  Szanowni Panstwo..proze was o uczciwe osobiste opinie na temat_ Intronizacji Jezusa Chrytusa na Krola Polski.Jak jest wasza osobista subiektywna opinia na temat.???? oczywicie przemyslane i uzasadnione. — RomanK

  ==================

  od pb: Intronizacja w Polsce nie ma byc zawlaszczeniem sobie Chrystusa tylko przykladem-sygnalem dla innych narodow, ze kroluje na Ziemi jak i na Niebie nie czlowiek ulomny tylko Jezus Chrystus. Intronizacja, jak ostrzegaja Ula Gutowska i mgr inz. Józef Bizoń w liscie powyzej, wymaga nie tylko postawienia pomnika, rezolucji sejmowej, corocznych zaprzysiezen rzadu itp. ale co wazniejsze wziecia Chrystysa szczerze do serca, co oczywiscie moze byc problematyczne z przebierancami udajacymi naszych demokratycznych reprezentatntow, z niewierzacymi, nie-katolikami itd. Ale trzeba gdzies, kiedys, jakos zaczac. Na pewno nie ma to byc religijno-polityczne posuniecie jak w przykladach podanych przez Stanislawa Sasa, tylko oznaka szczerego przyjecia Jezusa Chrystusa do serca.

  †††††††††††††††††††††††††††††††††††††

  Demony w Krakowie

  Wpisał Józef 25.3.2010

  Panuje straszny zamęt i katolikowi jest bardzo trudno zająć słuszne stanowisko. Wszyscy blądzą i ci co kard Hlomda do piekla wsadzili (pani Mieczysława Kordas i Kard. Dziwisz i cały kler posoborowy który przestal glosic nauke Koscioła. Tylko Tradycyjne zgromadzenia takie jak FSSPX, IBP, PSSP, oraz ksiądz sedewakantysta Rafał Trytek prezentuja prawdziwa nauke KK. Reszta jest pod wplywem masonerii która zmontowała heretycki 2 sobór Watykański. Ksiadz Natanek tez nie jest wolny od blędów. Osobiscie nic nie mam przeciw Intronozacji Chrystusa Króla, ale musi sie to odbyc w duchu poszanowania Tradycji kościoła. Nowa Msza posoborowa jest heretycką, więc wszyscy kapłani ja odprawiajacy popelniaja bledy teologiczne w tym x. Natanek.
  http://apokalipsa2007.republika.pl/Dlaczego.htm
  http://apokalipsa2007.republika.pl/powody.htm

  Oto co napisal Tradycyjny katolik na temat sytuacji w Krakowie.
  Demony w Krakowie

  Wyraz „religia” pochodzi od słowa religare i oznacza więź z Bogiem. Wg Wikipedii na świecie jest około 10 000 religii. Każda religia wierzy w jakiegoś boga, a ponieważ katolik w Credo wyznaje wiarę tylko w jednego Boga, więc wie, że jest tylko jedna prawdziwa religia objawiona przez Boga. Pozostałe religie są fałszywe a bogami tych „religii” są demony, jak wyjaśnia nieomylne Słowo Boże: Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; wszyscy bogowie hołd Mu oddają. (PS 96 ) a św. Paweł przestrzega:
  (1 Kor. 19) Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?

  Około 500 z tych „religii”, czyli 500 demonów zostało zaproszonych przez Antychrysta do Krakowa na „modlitwy” o pokój, czyli de facto do pobudzenia Boga do gniewu. Podobny „numer” w Asyżu spowodował, że Bóg dał wyraz Swojemu niezadowoleniu poprzez trzęsienie ziemi, które zburzyło miejsce „ohydy” zabijając kilku franciszkanów. Jak wyjaśnia św. Jan, wiemy kto jest Antychrystem:

  2 J 7. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.

  Jeśli ktoś wierzy, że nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, to wie, że jest Bogiem jedynym i nie ma obok Niego innych bogów! Nie ma też żadnych innych religii!

  Umiłowany Uczeń Pana Jezusa przestrzega: „Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.!

  Nie wierzcie kłamcom! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła! Ratujcie wasze dusze!

  ††††††††††††††††††††††††††††

  Nadesłał Stanisław Papież

  15.07.2010 GROSZKI – UPAMIĘTNIENIE LETNIEGO PLEBISCYTU W 1920 ROKU

  15.07.2010 WYPOWIEDZI NA TEMAT INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KROLA POLSKI

  15.07.2010 POLA GRUNWALDZKIE MSZA SW. INTRONIZACYJNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KROLA POLSKI CZ.1

  15.07.2010 POLA GRUNWALDZKIE PASOWANIE NA RYCERZY CHRYSTUSA KROLA CZ.1