•  

Chrześcijaństwo Artykuły

 • Bł Chiara Badano - święta naszych czasów - Modlitwa Film Życiorys

  Święta naszych czasów, oddana Bogu do ostatnich chwil swojego życia.
 • Natuzza Evolo - Święta mistyczka

  Natuzza Evolo, święta ktróa otrzymała wiele darów Ducha Świętego, nazywana św Ojciec Pio w spódnicy...
 • Grzechy pokoleniowe, drzewo genealogiczne, dogmat świętych obcowania, czyściec, niebo, piekło.

  Poznajmy orędzie Jezusa odnośnie grzechów pokoleniowych, obfitości błogosławieństwa, potrzeby wprowadzenia w życie Dogmatu Świętych Obcowania.
 • Wybrane ekstazy Katarzyny Szymon

  Niech się świat nawróci. Jeszcze Mój Syn czeka. Ale jak zacznie karać, to nie będzie ratunku i będzie wszystko zrów­nane.
 • NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH PIĘCIU ŚRÓD MIESIĄCA (tego chce Niebo)

  Przez pierwszych pięć śród miesiąca przystępuj do spowiedzi świętej i komunii świętej. Możesz odmawiać litanię do Św Józefa, rozważać 7 boleści św Józefa.
 • UWAGA !!! Islamizacja Europy w trakcie

  O postępującej islamizacji Europy najlepiej świadczy demografia i problemy z asymilacją muzułmanów w społeczeństwach zachodnich. W państwach do których udają się muzułmanie, często tworzą oni getta, do których nie wpuszczają "niewiernych", w tym także mie...  więcej
 • Nowości Wydawnictwa M - Czerwiec 2014

  Osobiście czytam te książki, są interesujące, posiadają wiele cennych informacji dla duchowego wzrastania w wierze. CUDA Z JASNEJ GÓRY - Beata Legutko, O ŻYCIU DUCHOWYM I MODLITWIE - o. Józef Augustyn, MATKA BOŻA LUDŹMIERSKA - Sławomir Rusin, PRZYJACIEL G...  więcej
 • Przeczyste Serce Świętego Józefa

  OJCIEC PRZEDWIECZNY życzy sobie, aby NABOŻEŃSTWO DO PRZECZYSTEGO SERCA ŚWIĘTEGO JÓZEFA rozszerzało się na całym świecie, bo jest ON PATRONEM Kościoła...
 • Święty Cyprian, Biskup Męczennik. Historia sw Cypriana

  Gdy biskup Cyprian usłyszał słowa wyroku: „Postanawiamy, aby Tascjusz Cyprian został ścięty mieczem”, odpowiedział: „Bogu niech będą dzięki”
 • Papież Franciszek - rozmowy z niewierzącym

  Nakładem wydawnictwa M 22 października 2013 roku ukazała się książka, zaskakujący
  wywiad z papieżem Franciszkiem – Rozmowa papieża Franciszka z niewierzącym.
 • Dogmat świętych obcowania - pomoc dla siebie i dla dusz.

  Wiele zapisów swiadczy o wielkości tego dogmatu wzajemnej miłości i poświęcenia, wzajemnej pomocy i wsparcia czasami w cieżkich czasach i sytuacjach, nie tylko dla dusz w czyścu ale i dla nas, pomijając to iż każdy z nas może tam się znalesć jeszcze dzisiaj.
 • Pomoc dla dusz czyściowych.

  Każda modlitwa i eucharystia, każdy czyn i dobry uczynek, każde cierpienie i ofiarowanie to dla dusz będących w czyścu ogromny promień łaski i ulgi oraz przyśpieszenie zjedniania z Trójświętym Bogiem.
 • Święty January - Krew znów zawrzała jak co roku

  Święty January znów nie zawiódł. Jak co roku 19 września, czyli w rocznicę męczeńskiej śmierci świętego biskupa z IV wieku, krew znów zawrzała. Zjawisko które nie sposób wytłumaczyć poza marginesami wiary.
 • Objawienia, orędzia i wizje na Świecie.

  Przedstawiając Panu Jezusowi te straszne rzeczy, które dopełniają dzieła zniszczenia, ustawicznie brzmi w mej duszy głos: To jeszcze za mało. Czy nie wiesz, jakie były i jeszcze są grzechy? Zło musi być doszczętnie zniszczone.
 • Msza Święta, pierwsze piątki i soboty miesiąca - Obietnice.

  Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentó...  więcej
 • Rocznica objawień w Fatimie

  W słowach Ojca Świętego Franciszka odnajdujemy naszkicowany horyzont czasowy, a nawet perspektywę przygotowań do obchodów stulecia objawień w Fatimie...
 • Święta Filomena - Patronka czasów ostatecznych

  Najświętsza Maryja Panna nazywała ją swoją „umiłowaną córką”. Czcicielami św. Filomeny byli Papieże, znani ludzie z historii Kościoła, święci - a wśród nich ks. Jan Vianney, Ojciec Pio.
 • Homilia św Jana Vianney na temat pokus

  Bracia moi, jakież to smutne, kiedy człowiek poddaje się swoim namiętnościom! A przecież chrześcijanin nosi tak zaszczytne miano, ze powinien postępować jak wielki pan, który wydaje rozkazy swoim podwładnym.
 • Próby ciemności bł. Matki Teresy

  Aby zrozumieć pełniej ciemności duszy Matki Teresy oraz wewnętrzne udręki, które się z nią wiązały, przytoczmy fragmenty jej listów pisanych do kierowników duchowych oraz innych osób, którym w sekrecie powierzała stan swojej duszy.
 • Pokusa? Nie zezwalam!

  Chociażby pokusa trwała nie wiem jak długo, nie jest bynajmniej grzechem, ale owszem, jak się dusza opiera, jest powodem do zasług.
 • O walce z demonami na modlitwie

  Ilekroć demony wiedzą, że jesteś gotów modlić się naprawdę gorliwie, podsuwają ci myśli o różnych niby koniecznych rzeczach i co chwilę przypominają o nich, poruszając umysł tak, aby ich szukał.
 • Św. Charbel Makhlouf

  Jestem o. Charbel, przyszedłem, aby cię zoperować. W pewnym momencie Nouhad Al-Chami poczuła na swej szyi ręce zakonnika i wielki ból, ale nie mogła ani krzyczeć, ani się opierać.
 • Papież Franciszek - Czciciel Matki Bożej

  W podobieństwie do bł Jana Pawła II nasz obecny papież Franciszek, jest ogromnym czcicielem Matki Bożej. Myślę że jedną z pierwszych jego pielgrzymek może być pielgrzymka do Polski, Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze.
 • Św Joanna Mola - Patronka życia, porodu, rodziny.

  Św. Joanna Mola, patronka szczęśliwego porodu, patronka życia i rodziny, przeciwniczka in-vitro, eutanazji, aborcji. Św Joanna wobec jakże trudnego wyboru pomiędzy życiem jej a jej córeczki, wybrała życie własnego dziecka a śmierć dla siebie. Dobry Bóg da...  więcej
 • Pycha i pokora, Niebo i piekło

  Kiedy pozwalamy, aby rządziła nami pycha, wtedy zapo­minamy, że jesteśmy jedynie ludźmi, i dochodzi do tego, że chcemy temu zaprzeczyć. Stajemy się podobni do Lucyfera: odmawiając wielbienia Boga, ograniczamy się do groteskowe­go i śmiesznego wielbienia w...  więcej
 • Musimy opróżnić czyściec

  Kiedy Ojciec Pio za pozwoleniem kierownika duchowego uczynił akt ofiarowania za grzeszników i za dusze cierpiące w czyśćcu, Helenka Kowalska miała zaledwie pięć lat. Jak się miało później okazać, i ona była duszą wybraną przez Pana.
 • Niezniszczalne ciała świętych

  Jak to się dzieje, że niektóre zwłoki nie podlegają prawom natury? Ciała nie gniją i nie rozsypują się w proch. Niektóre z nich po latach obficie krwawią, w dotyku wydają się tak samo miękkie jak ciała żyjących.
 • Sw Rito módl się za nami - molitwy i litanie. Sprawy beznadziejne

  Nie gardź, wszechmogący Boże, sługami Twoimi, którzy do Ciebie uciekają w swoich utrapieniach, ale dla chwały Twojej i za wstawiennictwem św. Rity łaskawie przyjdź nam z pomocą w utrapieniach naszych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen!
 • Świętych obcowanie jako jeden kościół: ziemia, niebo, czyściec

  Synu, od przeszło stu lat materializm jak ciemny i gęsty cień zasłania większą Część ludzkości. Nawet w Moim Ciele Mistycznym, czyli w duszach wielu wiernych kapłanów zaciemnił dogmat Obcowania Świętych, który jest wielką rzeczywistością duchową, żywą, pr...  więcej
 • Uratowany przez Anioła - Zaskoczony przez Jezusa

  ...modlę się o uzdrowienie i uwolnienie. Proszę wówczas św. Michała o wstawiennictwo, o ochronę, o pomoc w walce ze złym duchem czy też o ochronę, aby szatan nie kradł z serc słuchaczy głoszonego słowa.