Administrator 82 artykuły
SPONSORED ARTICLE
FEATURED ARTICLE

Related Articles

Podziel się Zgłoś naruszenie

Słowa Matki Bożej o różańcu i europie.

  • Dodane przez Administrator
  • 26 stycznia 2016 23:47:04 CET
  • 0 komentarzy
  • 607 obejrzeń
*Zatwierdzone przez Kościół

MATKA BOŻA: Pisz, człowiecze i nie lękaj się niczego. Pamiętaj, że w twojej nicości Bóg okazuje Swoją moc, a wszystko, czego doświadczasz jest tylko i wyłącznie łaską – bez żadnych twoich zasług. Przekaż Moim kochanym dzieciom Moje matczyne słowa. Moje kochane ziemskie dzieci, pochylcie wasze głowy, by przyjąć Moje błogosławieństwo, z którym przychodzę do was z polecenia Bożego, by dodać wam wszystkim otuchy i umocnić waszą wiarę w tej duchowej walce. W + Imię Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.Przez modlitwę różańcową odniesiecie Tryumf wraz z Moim Niepokalanym Sercem. Tyle razy słyszeliście Moje matczyne wezwanie do odmawiania modlitwy różańcowej. Za każdym razem wzywałam cały świat i grzeszną ludzkość, aby odmawiała różaniec. Ta modlitwa sprawia Mi tak wielką radość i pocieszenie, ponieważ łączy w sobie pozdrowienie Anioła zwiastujące i urzeczywistniające Wcielenie; oraz modlitwę Kościoła – Oblubienicy Mojego Boskiego Syna. To rozważanie wprowadza w tajemnicę Ewangelii i magisterium Kościoła. Ukazuje także Moje wstawiennictwo w każdym miejscu i w każdym czasie. Każde wasze „pozdrowienie” wzrusza Moje matczyne Serce i przybliża każdego z was do Mojego Boskiego Syna – Owocu Mojego Łona. Odmawiając to pozdrowienie jesteście świadkami działania Ducha Świętego, Który napełnił Elżbietę i Który napełnia każdego, kto uznaje Mnie za Matkę Boga. Dlatego ci wszyscy, którzy pobożnie odmawiają różaniec, są Moimi szczególnymi dziećmi, których ogarniam całym Moim Niepokalanym Sercem. W każdym paciorku jednoczycie się z prośbą zanoszoną przez cały Kościół i uznajecie waszą grzeszność wobec Boga [„módl się za nami grzesznymi”]. Każdy skruszony grzesznik otrzyma przebaczenie! Mój Różaniec uczy was trwania w Bogu i w Jego przebaczającej, miłosiernej Miłości. Taki też jest duchowy wymiar przesuwanych paciorków i powtarzającej prośby, ponieważ poprzez waszą wytrwałość chcecie świadomie zapewnić, że wasze rozważania traktujecie poważnie i, że waszym pragnieniem jest przybliżyć się do tego, co one oznaczają. Sam Różaniec uczy wytrwałości. Moje kochane dzieci, kiedy chrześcijaństwo, Kościół i cały świat znajdowały się w wielkim niebezpieczeństwie, zawsze prosiłam was, abyście mobilizowali się i odmawiali różaniec. Wielokrotnie wskazywałam na różaniec, objawiając się wam jako Królowa Różańca Świętego. W ten sposób ofiarowywałam wam Moją wstawienniczą pomoc w trudnych sprawach. Dzisiaj powtarzam te same słowa. I wzywam do modlitwy różańcowej, ponieważ cała ludzkość już tak daleko odeszła od Boga, że sama nie jest w stanie sobie pomóc. Różaniec jest zapowiedzią zwycięstwa – tak jak Ja sama jestem Niewiastą odnoszącą Zwycięstwo. Dzisiaj nie tylko świat, ale i Kościół stanął w obliczu wielkiej katastrofy i upadku. Teraz Europie nie tylko zagrażają wyznawcy fałszywego proroka [islam], lecz Kościół i narody ziemi zmagają się z mocami ciemności, które reprezentuje smok i bestie wraz z całą przekazaną im siłą i potęgą. Wyznawcy półksiężyca są tylko częścią prześladowania, które nadchodzi, bo większym wrogiem jest władza dana dwóm bestiom wychodzącym z morza i ziemi. To im zezwolono i dano władzę, aby działały wewnątrz narodów i wewnątrz Kościoła. Ich określony i dany czas przez Boga jest wielką próbą dla wszystkich naszych dzieci: jest doświadczeniem, przygotowaniem i oczyszczeniem przed momentem objawienia chwały Mojego Boskiego Syna. Dlatego te rzeczy, których teraz doświadczacie i, których jesteście świadkami, muszą się wydarzyć, aby zwycięstwo Boga stało się prawdziwym objawieniem Jego Miłosierdzia i Sprawiedliwości. Dzisiaj jesteście świadkami jak wielu rządzących i mających władzę, na każdym szczeblu jej posiadania, jak przedstawiciele nauki, teologii zginają kolana przed współczesnymi bożkami, zdradzają prawdę i pozwalają zwyciężać złu. Nie lękajcie się! Nie oczekujcie ze strachem na nadchodzące wydarzenia. Po prostu czuwajcie i módlcie się, a Bóg o wszystko się dla was zatroszczy. Wasz strach i brak ufności ograniczają działanie w was Ducha Świętego – ograniczają działanie Boga! Wystrzegajcie się i nie słuchajcie tych, którzy mówią wam daty i straszą was zagładą. Wy, Moje kochane dzieci, bądźcie czujni i uważajcie, aby światło, które jest w was nie stało się ciemnością. Czuwajcie, abyście wytrwali do końca. Nie ograniczajcie waszej wolności dzieci Bożych, które są zastraszone! Używajcie tej wolności, która wynika z prawdy. Bądźcie jednak świadomi tego czasu, abyście byli czujni. Moje przyjście do was, Moje matczyne słowa i upomnienia są pewnym znakiem, że godzina wybiła i każdy jest zaproszony, by wraz z Niewiastą udać się na pustynię – do miejsca schronienia, którym jest Moje Niepokalane Serce. Kocham was bardzo i błogosławię wam z Mojego Serca w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rozważajcie Moje słowa.
*Zatwierdzone przez Kościół