Administrator 82 artykuły
SPONSORED ARTICLE
FEATURED ARTICLE

Related Articles

Podziel się Zgłoś naruszenie

KORONKA DO MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

  • Dodane przez Administrator
  • 19 grudnia 2014 16:16:19 CET
  • 0 komentarzy
  • 1 501 obejrzeń
KORONKA DO MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ W CHWILACH POKUSY, ZNIEWOLENIA, WALKI DUCHOWEJ ORAZ KU ZAWIERZENIU SIEBIE I RODZINY MATCE JASNOGÓRSKIEJ.


KORONKA DO MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Niepokalana Matko Boga i Matko nasza, Królowo i Matko moja Maryjo! Pragnąc przyczynić się do przyspieszenia królowania Twego przez wypełnienie Ślubów Jasnogórskich, przez miłość i zgodę w mojej rodzinie - oddaję się Tobie zwycięska Pani Jasnogórska, jako Twoje narzędzie i Twoja pomoc, aby stoczyć pod Twoim sztandarem święty bój ze straszną klęską rozbicia rodziny, wzajemnej nienawiści, pijaństwa i niemoralności. Znam jednak swą słabość i nieudolność, proszę Cię więc pokornie abyś mnie natchnęła odwagą i siłą. Chcę jako chrześcijanin dawać w każdym środowisku świadectwo całkowitej trzeźwości i zawsze kierować się w życiu dobrem innych ludzi. Proszę Cię o ratunek dla moich braci - nieszczęśliwych niewolników różnych nałogów, a szczególnie nałogu pijaństwa. Dobra Matko, wzmocnij ich słabą wolę, ulecz z choroby alkoholowej, opiekuj się ich rodzinami! Proszę Cię, abyś jak najprędzej zakrólowała w rodzinach i całym narodzie: trzeźwym, czystym wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego Pasterzom. Amen.

Ojcze nasz.....Zdrowaś Maryjo....Chwała Ojcu....

Na dużych paciorkach różańca zamiast "Ojcze Nasz" mówi się: BOŻE BOGATY W SWOIM MIŁOSIERDZIU ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!

Na małych paciorkach zamiast "Zdrowaś Maryjo" mówi się: JASNOGÓRSKA MATKO KOŚCIOŁA I KRÓLOWO NASZA, RATUJ NAS!

Zamiast "Chwała Ojcu" mówi się: DZIEWICO WSPOMOŻYCIELKO, MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Antyfona: Pod Twoją obronę.......

P: Módl się za nami, Święta Boża rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś Narodowi Polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen Jasnogórska Matko Miłosierdzia, módl się za nami, ufamy Tobie (3 razy).


--
ADAM-CZŁOWIEK